1. ההפקה עושה כל מאמץ כדי ליצור חוויית שירות נעימה ויעילה.
  2. ניתן לבטל עסקה במשך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה / רכישה ולא יאוחר מ48 שעות לפני האירוע.
  3. כל הודעה על ביטול עסקה צריכה להתבצע בפנייה רשמית לדואר האלקטרוני.
  4. ביטול העסקה ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישור בדוא״ל.
  5. החזר כספי בכפוף לתנאי חברת האשראי.
  6. בגין כל ביטול, יחויב הלקוח בדמי ביטול כדין.
  7. הגבלת פרטיות – מעבר מתחייבת לשמירה על פרטיות הלקוח ומתחייבת על שמירת פרטי האשראי של הלקוח/ה על פי התקנים הקבועים בחוק.
   כמו כן, מעבר לא תעביר את פרטי הלקוחות לצד שלישי.
  8. הגבלת אחריות – בסיום הרכישה תשלח למייל הלקוח חשבונית מס קבלה.
   במידה של ביטול הפסטיבל על ידי החברה המפיקה יזוכה הלקוח/ה במלוא כספו.
Book now